Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 1

Imgae
  • Đã xuất bản: 09/08/2017
Danh sách bài
Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thơm OM137
NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN VĂN HIẾU, BÙI CHÍ BỬU

5 - 11

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn OM10373
NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU

12 - 18

Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa nếp N612 tại vùng đồng bằng sông Hồng
LÊ VĂN HUY, NGUYỄN THỊ ĐÔNG, NGUYỄN THỊ KIM DUNG, TRẦN THỊ THÚY HẰNG, TRẦN VĂN QUANG, NGUYỄN XUÂN DŨNG

19 - 24

25 - 34

35 - 41

42 - 48

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu hạn DH39
LẠI ĐÌNH HÒE, ĐỖ MINH HIỆN, LÊ VĂN THÌN, ĐINH THỊ HUYỀN, TRẦN VĂN TỨ, NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

49 - 56

57 - 64

65 - 68

69 - 71

72 - 78

79 - 87

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và xác định mật độ gieo trồng thích hợp cho giống lạc đen CNC1 tại Tân Yên, Bắc Giang
NGUYỄN VĂN QUANG, ĐỒNG THỊ KIM CÚC, PHẠM THỊ MAI, LÊ THANH NHUẬN, PHAN THANH PHƯƠNG, LÊ HUY HÀM

88 - 95

Vi nhân giống cá thể lan Dendrobium BCH12-15-15 từ mô phân sinh chồi ngủ
PHAN DIỄM QUỲNH, NGUYỄN HOÀNG QUÂN, DƯƠNG HOA XÔ

96 - 102

103 - 107

108 - 114

115 - 120

121 - 126

127 - 132

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dâu lai F1 tam bội thể trồng hạt VH17
NGUYỄN THỊ LEN, VŨ VĂN BAN, HÀ VĂN PHÚC, NGUYỄN THỊ ĐẢM, TỐNG THỊ SEN

133 - 141

142 - 149

Nghiên cứu tạo rễ bất định và sự tích tụ hàm lượng saponin từ mẫu lá Giảo Cổ Lam in vitro (Gynostemma pentaphyllum)
PHẠM CAO KHẢI, MAI THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN TRUNG HẬU, ĐỖ TIẾN VINH, TRẦN VĂN MINH

150 - 156

Đánh giá sự tăng sinh phôi và tái sinh chồi cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
NGUYỄN BẢO NGUYÊN, TRƯƠNG PHI YẾN, TÔ THỊ NHÃ TRẦM, TRẦN THỊ LỆ MINH

157 - 163

Nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
TRẦN THỊ HÂN, PHAN THỊ PHƯƠNG NHI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, PHẠM THỊ THÚY HOÀI, LÊ TUẤN ANH

164 - 169

170 - 177

178 - 182

183 - 189

190 - 195