Nghiên cứu tạo rễ bất định và sự tích tụ hàm lượng saponin từ mẫu lá Giảo Cổ Lam in vitro (Gynostemma pentaphyllum)

PHẠM CAO KHẢI, MAI THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN TRUNG HẬU, ĐỖ TIẾN VINH, TRẦN VĂN MINH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề