Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa nếp N612 tại vùng đồng bằng sông Hồng

Các Tác giả

LÊ VĂN HUY, NGUYỄN THỊ ĐÔNG, NGUYỄN THỊ KIM DUNG, TRẦN THỊ THÚY HẰNG, TRẦN VĂN QUANG, NGUYỄN XUÂN DŨNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề