Kết quả đánh giá một số dũng đậu tương đột biến triển vọng từ giống DT96 bằng xử lý chiếu xạ tia gamma (Co60)

LÊ ĐỨC THẢO, NGUYỄN VĂN MẠNH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề