Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu cảm ứng tạo mô sẹo cây Xoan ta tam bội làm vật liệu chuyển gien

Các Tác giả

NGUYỄN VĂN PHONG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề