Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu ảnh hưởng của cắt tỉa đến sinh trưởng phát triển và năng suất thanh long ruột đỏ H14 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Các Tác giả

NGUYỄN MINH TUẤN, HỨA THỊ TOÀN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề