Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Vi nhân giống cá thể lan Dendrobium BCH12-15-15 từ mô phân sinh chồi ngủ

Các Tác giả

PHAN DIỄM QUỲNH, NGUYỄN HOÀNG QUÂN, DƯƠNG HOA XÔ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề