Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thơm OM137

NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN VĂN HIẾU, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề