Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thơm OM137

Các Tác giả

NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN VĂN HIẾU, BÙI CHÍ BỬU

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề