Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu xác định chỉ tiêu chất lượng và khả năng kháng bệnh đạo ôn, bạc lá của một số nguồn gen lúa màu địa phương Việt Nam

Các Tác giả

HOÀNG THỊ HUỆ, LÃ TUẤN NGHĨA, HOÀNG TUYẾT MINH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề