Nghiên cứu xác định chỉ tiêu chất lượng và khả năng kháng bệnh đạo ôn, bạc lá của một số nguồn gen lúa màu địa phương Việt Nam

HOÀNG THỊ HUỆ, LÃ TUẤN NGHĨA, HOÀNG TUYẾT MINH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề