Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả nghiên cứu, đánh giá tính thích ứng đối với giống hồng giòn nhập nội (Fuyu, Jiro) và kỹ thuật ghép cải tạo tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Các Tác giả

ĐỖ XUÂN ĐẠT, LẠI TIẾN DŨNG, NGUYỄN VĂN CHÍ, LÊ QUỲNH, KHÚC DUY HÀ, NGUYỄN NAM HẢI, ĐỖ MINH ĐỨC

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề