Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đánh giá chất lượng và khả năng ức chế khuẩn của bộ dũng/ giống khổ qua hoang dại thu thập ở vùng Đông Nam bộ

Các Tác giả

LẠI THỊ BÍCH NGÂN, VŨ VĂN BA, PHAN ĐẶNG THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề