Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đánh giá khả năng chịu ngập úng trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng ruộng của một số giống đậu tương đông cho vùng đất thấp tại tỉnh Thanh Hóa

Các Tác giả

ĐOÀN VĂN LƯU, VŨ ĐÌNH CHÍNH, VŨ QUANG SÁNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề