Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của dẻ ăn hạt (Castanopsis boisii Hickel et A. Camus) tại Bắc Giang và Hải Dương

Các Tác giả

KIỀU THỊ DƯƠNG, VƯƠNG VĂN QUỲNH, ĐẶNG ĐÌNH CHẤT

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề