Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của dẻ ăn hạt (Castanopsis boisii Hickel et A. Camus) tại Bắc Giang và Hải Dương

KIỀU THỊ DƯƠNG, VƯƠNG VĂN QUỲNH, ĐẶNG ĐÌNH CHẤT

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề