Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu một số giống lúa chất lượng cao năm 2016 - 2017 tại tỉnh Phú Yên

Các Tác giả

MAI VŨ QUỐC BẢO, TRẦN THỊ LỆ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề