Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu hạn DH39

Các Tác giả

LẠI ĐÌNH HÒE, ĐỖ MINH HIỆN, LÊ VĂN THÌN, ĐINH THỊ HUYỀN, TRẦN VĂN TỨ, NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề