Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Các Tác giả

TRẦN THỊ HÂN, PHAN THỊ PHƯƠNG NHI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, PHẠM THỊ THÚY HOÀI, LÊ TUẤN ANH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề