Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả trồng thử nghiệm các dòng dưa hấu tam bội (3x) tại đồng bằng sông Cửu Long

Các Tác giả

TRẦN THANH TRUYỀN, LÂM NGỌC PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề