Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Xác định mỗi quan hệ di truyền giữa các mẫu thuộc chi Giảo cổ lam (Gynostemma Blume) tại tỉnh Bắc Kạn dựa trên phân tích chỉ thị DNA

Các Tác giả

ĐỖ HOÀNG CHUNG, NGUYỄN CÔNG HOAN, DƯƠNG VĂN CƯỜNG, ĐẶNG KIM VUI

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề