Đánh giá và tuyển chọn một số tổ hợp lai cà chua có triển vọng vụ đông xuân và xuân hè tại Hà Tĩnh

LÂM XUÂN THÁI, NGUYỄN THỊ HIỀN, TRỊNH THỊ HẰNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề