Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống bí đỏ Goldstar 998 tại Thái Nguyên

Các Tác giả

NGUYỄN VIẾT HƯNG, HOÀNG KIM DIỆU, LÊ THỊ KIỀU OANH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

09/08/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề