Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi - Tập 2 (2016)

Imgae
  • Đã xuất bản: 06/02/2017
Danh sách bài

7 - 15

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa ngon cơm OM 345
NGUYỄN THỊ LANG, TRẦN THỊ THANH XÀ, BÙI CHÍ BỬU

16 - 22

23 - 29

Kết quả nghiên cứu tạo chọn và cải tiến giống lúa nếp Phú Quí
NGUYỄN MINH CÔNG, NGUYỄN VĂN TIẾP, ĐÀO XUÂN TÂN, LÊ XUÂN TRÌNH

30 - 36

37 - 42

Một số kết quả cải tiến giống lúa nếp cái hoa vàng nhờ chiếu xạ tia gamma (Co60) vào hạt nảy mầm
NGUYỄN VĂN TIẾP, NGUYỄN MINH CÔNG, NGUYỄN XUÂN DŨNG, NGUYỄN THỊ SEN, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

43 - 49

50 - 58

59 - 64

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới tại Bắc Kạn
TRẦN TRUNG KIÊN, HOÀNG THỊ BÍCH THẢO, PHAN THỊ THU HẰNG, HOÀNG NGỌC HOAN

65 - 70

71 - 78

79 - 86

87 - 94

95 - 102

Kết quả ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao
NGÔ DOÃN ĐẢM, DƯƠNG XUÂN TÚ, NGUYỄN ĐẠT THOẠI, TRẦN QUỐC ANH, NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI, LÊ THỊ THANH, TRƯƠNG CÔNG TUYỆN

103 - 112

113 - 119

Kết quả nghiên cứu chọn tạo dòng lan lai Dendrobium
PHAN DIỄM QUỲNH, DƯƠNG HOA XÔ, HÀ THỊ LOAN, NGUYỄN HOÀNG QUÂN, ĐỖ THỊ LỊCH SA, LÊ THỊ THU HẰNG, VÕ THỊ THANH TUYỀN

120 - 126

Kết quả sản xuất thử và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc tím hồng - 01
BÙI THỊ HỒNG, NGÔ HỒNG BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THÙY, PHẠM THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO

127 - 132

Đánh giá đa dạng di truyền một số giống hoa lan hoàng thảo (Dendrobium) bằng phân tích trình tự ITS
TRẦN ĐỨC PHÚC, ĐỖ NĂNG VỊNH, HÀ THỊ THÚY, VŨ ANH TUẤN, VŨ HỒNG VÂN, MAI THỊ VÂN KHÁNH, CAO THỊ CHÂM, NGUYỄN VĂN TOÀN, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, VŨ VĂN TIẾN

133 - 137

138 - 144

145 - 150

151 - 161

162 - 165

166 - 173

174 - 179

Kết quả chọn tạo giống bông lai chín sớm VN14-4CS
ĐẶNG MINH TÂM, LÊ TRỌNG TÌNH, PHẠM TRUNG HIẾU, NGUYỄN VĂN SƠN

180 - 185

186 - 195

196 - 203

204 - 209