Kết quả sản xuất thử và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc tím hồng - 01

BÙI THỊ HỒNG, NGÔ HỒNG BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THÙY, PHẠM THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề