Kết quả nghiên cứu chọn tạo dòng lan lai Dendrobium

PHAN DIỄM QUỲNH, DƯƠNG HOA XÔ, HÀ THỊ LOAN, NGUYỄN HOÀNG QUÂN, ĐỖ THỊ LỊCH SA, LÊ THỊ THU HẰNG, VÕ THỊ THANH TUYỀN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề