Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, nông sinh học và đa dạng di truyền của các mẫu giống vừng có nguồn gốc khác nhau trong vụ hè thu tại Việt Nam

NGUYỄN TÀI TOÀN, TRẦN TÚ NGÀ, VŨ VĂN LIẾT

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề