Nghiên cứu lựa chọn giống khoai lang phục vụ sản xuất hàng hóa tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

NGUYỄN THỊ LÂN, NGUYỄN THẾ HÙNG, NGUYỄN VIẾT HƯNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề