Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của hai dòng chè mới chọn tạo CNS-1.41 và CNS 8.31 ở thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Phú Hộ, Phú Thọ

TRỊNH THỊ KIM MỸ, NGUYỄN HỮU LA, NGUYỄN VĂN THIỆP

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề