Kết quả ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống khoai lang có hàm lượng tinh bột cao

NGÔ DOÃN ĐẢM, DƯƠNG XUÂN TÚ, NGUYỄN ĐẠT THOẠI, TRẦN QUỐC ANH, NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI, LÊ THỊ THANH, TRƯƠNG CÔNG TUYỆN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề