Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cẩm nhuộm màu thực phẩm và biện pháp kỹ thuật trồng giống Cẩm Tím 2 tại Thái Nguyên

LUÂN THỊ ĐẸP, NGUYỄN VIẾT HƯNG, NGUYỄN VĂN TUẤN, LƯU THỊ XUYẾN, HÀ VIỆT LONG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề