Kết quả bước đầu tuyển chọn giống khoai lang mới từ nguồn vật liệu nhập nội

VŨ VĂN ĐỊNH, NGUYỄN CÔNG TẠN, NGUYỄN TRÍ NGỌC

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề