Kết quả đánh giá một số dòng đậu tương đột biến triển vọng từ giống DT 2008 bằng xử lí chiếu xạ tia gamma (Co60)

NGUYỄN VĂN MẠNH, LÊ ĐỨC THẢO

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề