Nghiên cứu nguồn vật liệu phục vụ chọn tạo giống cà chua kháng bệnh héo xanh vi khuẩn

LÊ THỊ THỦY, ĐẶNG THỊ VÂN, ĐOÀN THỊ THÙY VÂN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề