Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển, khả năng chống nứt quả và năng suất của các giống mè (vừng) tại vùng đất xám Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An.

MAI THỊ MỘNG CÚC, NGUYỄN VĂN AN, PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN THỊ BÍ BO

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề