Kết quả chọn tạo giống bông lai chín sớm VN14-4CS

ĐẶNG MINH TÂM, LÊ TRỌNG TÌNH, PHẠM TRUNG HIẾU, NGUYỄN VĂN SƠN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

06/02/2017

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các chuyên đề