Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu nghề cá biển

Imgae
  • Đã xuất bản: 31/12/2022
Danh sách bài

3-8

Đa dạng loài cá biển Việt Nam giai đoạn 2011-2020

NGUYỄN VĂN GIANG, NGUYỄN VIẾT NGHĨA.

9-18

19-30

31-38

Thành phần loài và phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng biển tỉnh Trà Vinh

CAO VĂN HÙNG, NGUYỄN PHƯỚC TRIỆU VÀ PHẠM XUÂN THÁI.

39-46

47-54

Thành phần loài cá heo bắt gặp và tình hình mắc cạn, cứu hộ ở vùng biển Việt Nam

BÙI MINH TUẤN, HOÀNG ĐÌNH CHIỀU, LƯU XUÂN HÒA, TRẦN VĂN HƯỚNG, PHẠM TRẦN ĐÌNH NHO, ĐINH THANH ĐẠT.

55-63

64-72

73-80

81-90

91-103

104-110

111-120

121-129

130-137

138-144

145-149

150-153