Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nghề lưới rê khai thác hải sản  tại thành phố Hải Phòng

Các Tác giả

NGUYỄN THỊ THU, PHAN ĐĂNG LIÊM.

Từ khóa

Lưới rê, yếu tố, Hải Phòng.

Tóm tắt

Những năm gần đây, nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc bộ nói chung và vùng biển Hải Phòng nói riêng đã và đang bị khai thác quá mức. Số lượng tàu thuyền tăng nhanh cùng với việc quản lý chưa tốt đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi cả về chất và lượng. Hàng loạt các loài hải sản có nguy cơ biến mất, các loài cá tạp chất lượng thấp đang dần chiếm ưu thế trong sản lượng khai thác. Nhằm phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi nghề cũng như nâng cao thu nhập cho ngư dân, bằng phương pháp đánh giá dữ liệu và sử dụng mô hình hồi quy đa biến để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của đội tàu lưới rê. Kết quả đưa ra được 6 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận đội tàu nghề lưới rê là số lượng lao động trên tàu, vốn đầu tư, công suất máy, tổng số ngày khai thác, trình độ học vấn lao động và kinh nghiệm lao động.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề