Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

 Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác ở vùng bờ và vùng lộng biển Kiên Giang

Các Tác giả

PHAN ĐĂNG LIÊM, NGUYỄN PHI TOÀN, NGUYỄN THỊ THU, ĐỖ VĂN THÀNH.

Từ khóa

Kiên Giang, đội tàu khai thác, vùng bờ, vùng lộng.

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, sản lượng khai thác và cường lực khai thác ở vùng bờ và vùng lộng biển Kiên Giang đã vượt ngưỡng bền vững tối đa. Nhằm mục tiêu sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng Kiên Giang, bằng phương pháp điều tra thu mẫu thứ cấp, sơ cấp và thu số liệu giám sát khai thác trên tàu của ngư dân, áp dụng các mô hình tính toán của Scheafer và Fox, xây dựng các tiêu chí cắt giảm và điều chỉnh đội tàu qua 5 bước. Kết quả đã đưa ra được số lượng tàu bền vững tối ưu cho vùng bờ và lộng Kiên Giang là 5.926 chiếc; tiến hành cắt giảm là 893 chiếc, trong đó nghề lưới kéo là 668 chiếc, lồng bát quái (lú) là 105 chiếc, nghề cào sò là 28 chiếc, lưới rùng là 55 chiếc và nghề te, xiệp là 37 chiếc, các tàu cắt giảm sẽ được điều chỉnh sang các nghề khác thân thiện với môi trường như: nghề câu, lồng bẫy ghẹ, lưới rê,…Đề xuất được 3 giải pháp gồm: giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp khoa học công nghệ và giải pháp thực thi pháp luật.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề