Giải pháp sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng Hải Phòng nhằm phát triển bền vững nghề cá

ĐỖ VĂN THÀNH, PHAN ĐĂNG LIÊM, NGUYỄN NGỌC SỬA, LƯƠNG QUỐC KHÁNH.

Từ khóa

Cường lực khai thác bền vững tối đa, sản lượng khai thác bền vững tối đa, vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng.

Tóm tắt

Nghiên cứu đã sử dụng chuỗi số liệu về sản lượng và cường lực của các nghề khai thác hải sản ở vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Bằng mô hình sản lượng thặng dư Fox (1970) đã xác định được sản lượng và cường lực khai thác bền vững tối đa cho vùng biển. Kết quả cho thấy, cường lực bền vững tối đa (fMSY) cho vùng bờ và vùng lộng biển Hải Phòng là 1.233 tàu và sản lượng khai thác bền vững tối đa (MSY) là 40.173 tấn. Để phát triển bền vững nghề cá, đến năm 2025, Hải Phòng cần phải giải bản 269 tàu có chiều dài <12 m và chuyển đổi 257 tàu (trong đó nhóm chiều dài <12 mét là 204 chiếc, nhóm 12-<15 m là 53 chiếc) sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề