Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả nghiên cứu bước đầu xác định hạn ngạch khai thác cá ngừ đại dương cho nghề câu tay ở vùng biển miền Trung

Các Tác giả

NGUYỄN PHI TOÀN, LẠI HUY TOẢN, PHẠM VĂN TUẤN, HOÀNG HOA HỒNG.

Từ khóa

Hạn ngạch khai thác, cá ngừ đại dương, sản lượng khai thác, năng suất đánh bắt.

Tóm tắt

Cá ngừ đại dương (cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to) là đối tượng khai thác chính của nghề câu cá ngừ ở Việt Nam và cũng là đối tượng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, nghề khai thác cá ngừ đại dương đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Các kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2012 - 2020, số lượng tàu và tổng sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ở 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có xu hướng tăng nhưng năng suất khai thác của các đội tàu có xu hướng giảm rõ rệt. Điều này cho thấy, sản lượng tăng chủ yếu là do tăng số tàu khai thác và năng suất giảm là một trong những dấu hiệu thể hiện các hoạt động khai thác cá ngừ đại dương đã có dấu hiệu khai thác quá mức. Để đảm bảo cho nghề khai thác cá ngừ đại dương phát triển bền vững, cần thiết phải xác định và phân bổ hạn ngạch cho các đội tàu. Bằng phương pháp điều tra thu thập số liệu và sử dụng các mô hình tính toán của Schaefer và Fox, kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được hạn ngạch khai thác cá ngừ đại dương cho nghề câu tay là 16.447 tấn, tương ứng với 1.667 tàu.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề