Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Thành phần loài cá heo bắt gặp và tình hình mắc cạn, cứu hộ ở vùng biển Việt Nam

Các Tác giả

BÙI MINH TUẤN, HOÀNG ĐÌNH CHIỀU, LƯU XUÂN HÒA, TRẦN VĂN HƯỚNG, PHẠM TRẦN ĐÌNH NHO, ĐINH THANH ĐẠT.

Từ khóa

Cá heo, cứu hộ, mắc cạn, thành phần loài.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu về thành phần loài, tình trạng mắc cạn và cứu hộ nhóm cá heo ở vùng biển Việt Nam. Các chuyến điều tra thực địa về thực trạng quần đàn cá heo và tình hình mắc cạn, cứu hộ đã được thực hiện từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021 tại 8 tỉnh ven biển Việt Nam (Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang). Kết quả đã định danh được 15 loài cá heo thuộc 2 họ và 1 bộ. Giai đoạn từ năm 2000-2021, tổng số trường hợp ghi nhận cá heo ở vùng biển Việt Nam là 123 lần, trong đó có 54 trường hợp mắc cạn (chiếm 43,9%); 30 trường hợp chết trôi dạt (chiếm 24,4%); 39 trường hợp bắt gặp bơi tự do (chiếm 31,7%). Trung bình khoảng 4,2 trường hợp cá heo mắc cạn hoặc chết/năm, tương ứng khoảng 4,6 cá thể/năm. Kích cỡ nhóm cá heo mắc cạn hoặc chết dao động từ 20 - 1.000 kg, trong đó nhóm dưới 50 kg chiếm tỷ lệ cao nhất (34,69%). Khu vực ven biển miền Trung được ghi nhận cá heo bắt gặp và mắc cạn nhiều nhất so với các vùng biển khác. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học cho việc xây dựng chương trình quốc gia về bảo tồn và cứu hộ các loài thú biển tại vùng biển Việt Nam trong thời gian tới.Đã xuất bản

31/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các Chuyên đề