Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1+2/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/01/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Hiệu quả của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía dạng lỏng và nấm rễ cộng sinh cải thiện đặc tính đất, sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phèn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, NGUYỄN THANH NGÂN, PHAN CHẤN HIỆP, NGUYỄN HUỲNH MINH ANH, TRẦN NGỌC HỮU, ĐỖ THỊ XUÂN, LÊ VĨNH THÚC, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

3-13

14-22

23-29

Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây suy thoái vùng cam sành tại Hà Giang

CAO VĂN CHÍ, GIANG ĐỨC HIỆP, BÙI QUANG ĐÃNG, PHẠM HỒNG HIỂN, LƯƠNG THỊ HUYỀN, NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN THỊ BÍCH LAN, NGUYỄN TRƯỜNG TOÀN, NGUYỄN VĂN TRỌNG

30-37

38-46

47-52

Kết quả khảo nghiệm phân bón NPK chuyên dùng cho cây lạc tại vùng duyên hải Nam Trung bộ

NGUYỄN THANH PHƯƠNG, PHẠM PHÚ HƯNG, NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN, NGUYỄN NGỌC THẠCH, LƯU HỮU PHƯỚC, NGUYỄN PHÚC, LÊ XUÂN BIÊN

53-60

61-67

68-75

76-85

86-93

94-100

101-109

Ảnh hưởng của nhiệt độ ấp trứng đến tỷ lệ giới tính ba ba gai (Palea steindachneri)

NGUYỄN MẠNH HÀ, THÁI THANH BÌNH, ĐỖ ĐĂNG KHOA, NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ

110-115

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC, VŨ HẢI ĐĂNG, NGUYỄN THANH GIAO, ĐINH THÁI DANH

116-122

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2022

LÊ MINH THIỆN, NGUYỄN THÁI BẢO, TRƯƠNG MINH QUÂN, PHAN THU TRÂM, LÊ QUỐC TUẤN, NGUYỄN VŨ ĐỨC THỊNH

123-131

Họ Sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

LÊ THỊ HƯƠNG, PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH, NGUYỄN VÕ DŨNG

132-138

139-147

148-157

158-164