Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 8/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/04/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 9

Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất dưa lê Kim Cô Nương trồng trên đất phù sa trong đê
NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC HUYỀN, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRƯƠNG VĨNH KỲ, NGUYỄN HÀ KIỀU KHANH, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

10 - 15

Kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền của một số dòng đậu xanh triển vọng
HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, TRẦN QUANG HẢI, LƯU MINH CÚC, NGUYỄN QUANG TIN

16 - 21

22 - 27

28 - 34

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
ĐẶNG MINH QUÂN, HUỲNH THẾ PHƯƠNG, PHẠM THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC

35 - 44

45 - 51

52 - 58

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Bacillus sp. có khả năng tổng hợp protease từ sản phẩm đậu nành lên men
LÊ THỊ NGỌC HÂN, TRỊNH THỊ TUYẾT HOA, VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP, NGUYỄN VĂN THÀNH

59 - 66

Ảnh hưởng của chế độ bảo quản đến một số chỉ tiêu chất lượng của tỏi nguyên liệu
NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN ĐÌNH NAM, NGUYỄN THỊ THẢO, NGUYỄN VĂN HƯNG

67 - 72

73 - 80

81 - 88

89 - 100