Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Các Tác giả

ĐỖ THỊ TÁM, NGUYỄN DUY KIÊN, PHẠM ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ