Xác định năng suất tinh dầu và hàm lượng axit chlorogenic của một số giống cúc hoa (Chrysanthemum) trồng thử nghiệm tại Hà Nội

LƯƠNG THỊ HOAN, TRỊNH THỊ NGA, NGUYỄN ĐĂNG MINH CHÁNH

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ