Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Nghiên cứu, khảo nghiệm giống ngô nếp lai QT516 tại Quảng Ngãi

Các Tác giả

LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ QUÝ TÙNG

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ