Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Bacillus sp. có khả năng tổng hợp protease từ sản phẩm đậu nành lên men

Các Tác giả

LÊ THỊ NGỌC HÂN, TRỊNH THỊ TUYẾT HOA, VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP, NGUYỄN VĂN THÀNH

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ