Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền của một số dòng đậu xanh triển vọng

Các Tác giả

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, TRẦN QUANG HẢI, LƯU MINH CÚC, NGUYỄN QUANG TIN

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ