Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

Các Tác giả

ĐẶNG MINH QUÂN, HUỲNH THẾ PHƯƠNG, PHẠM THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ