Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định đạm đến sinh trưởng và năng suất dưa lê Kim Cô Nương trồng trên đất phù sa trong đê

Các Tác giả

NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC HUYỀN, VÕ THỊ BÍCH THỦY, TRƯƠNG VĨNH KỲ, NGUYỄN HÀ KIỀU KHANH, LÝ NGỌC THANH XUÂN, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ