Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Xác định nồng độ nano Cu2O-Cu/alginate phòng trừ hiệu quả bệnh đốm nâu trên cây thanh long ruột đỏ (Hylocereus costaricensis)

Các Tác giả

CHU TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ LAN ANH

Từ khóa

Tóm tắt


Đã xuất bản

30/04/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ