Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/12/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 10

11 - 18

19 - 28

Đặc điểm thực vật học và mã vạch ADN của cây Bìm mờ (Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.) họ khoai lang (Convolvulaceae)
NGUYỄN THỊ THU HẰNG, DƯƠNG NGUYÊN XUÂN LÂM, NGUYỄN ĐỖ LÂM ĐIỀN, TRỊNH TÚY AN, VŨ THANH THẢO, TRẦN THỊ THU TRANG

29 - 37

38 - 46

Đánh giá khả năng kháng bệnh thán thư của một số giống nho tại Ninh Thuận
NGUYỄN VĂN CHÍNH, PHẠM TRUNG HIẾU, TRẦN THỊ HỒNG, VÕ THỊ KIM TRÂM

47 - 54

55 - 62

Côn trùng chích hút - véc tơ lây truyền bệnh tua mực hại cây quế ở vùng Nam Trung bộ
NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN MẠNH HÀ, NGUYỄN VĂN VIỆT, NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, ĐÀO NGỌC QUANG, NGUYỄN MINH CHÍ

63 - 69

Giá trị dinh dưỡng của ấu trùng ngài sáp lớn Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)
NGUYỄN THÀNH MẠNH, NGUYỄN THỊ TÚ ANH, NGUYỄN THỊ HẠNH, TRƯƠNG XUÂN LAM, HÀ NGỌC LINH, PHẠM HUY PHONG, NGUYỄN QUANG CƯỜNG

70 - 75

76 - 84

Hiện trạng và giải pháp bảo tồn các loài gà nguy cấp, quý, hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu
VŨ TIẾN THỊNH, NGUYỄN BÁ THẠCH, NGUYỄN CHÍ THÀNH, ĐỖ NGỌC DƯƠNG, PHAN VIẾT ĐẠI, HOÀNG VĂN HUY, NGUYỄN THỊ HÒA, NGUYỄN HỮU VĂN, GIANG TRỌNG TOÀN

85 - 93

Nghiên cứu một số thông số vận hành cột plasma lạnh xử lý nước ngầm phục vụ sinh hoạt nông thôn
LÊ HOÀNG VIỆT, NGUYỄN CÔNG THUẬN, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN

94 - 100

101 - 107

108 - 114

115 - 124